paxanews.com

محلول شوینده موتور چیست؟

تصور می‌کنید استفاده از بنزین نامرغوب آسیب بیشتری به خودرو وارد می‌کند یا استفاده از روغن‌موتور نامرغوب؟

تاید برای فضانوردان، شوینده مخصوص می‌سازد

فضانوردان چگونه در فضا لباس‌های خود را می‌شویند؟ پاسخ این است که آن‌ها این کار را هرگز انجام نمی‌دهند و صرفا لباس‌های استفاده‌شده را دور می‌ریزند. معضلی که سازمان فضایی آمریکا ناسا قصد دارد آن را با کمک یکی از مشهورترین شرکت‌های تولید محصولات شوینده حل کند.