امروز یکشنبه ، ۰۰/۵/۳ - ۱۷:۱۵

با حضور سرپرستان بخشهاي مختلف شركت پاكسان؛

سمينار ارزيابي عملكرد منابع انساني پاكسان برگزار شد

سمينار ارزيابي عملكرد منابع انساني شركت پاكسان با حضور سرپرستان بخشهاي مختلف شركت پاكسان برگزار شد.

به گزارش پاكسان نيوز، جلسه ارزيابي عملكرد منابع انساني شركت پاكسان با حضور مدير امور اداری و منابع انساني و سرپرستان بخشهاي مختلف اين شركت در تاريخ هفتم آبان ماه سال جاري در سالن اجتماعات شركت پاكسان برگزار شد.

در ابتداي  اين جلسه آقاي مهندس پورحسيني اكبريه مدير منابع انساني پاكسان ضمن مهم خواندن منابع انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي شركت پاكسان گفت: ارزيابي عملكرد از اهداف استراتژي سازمان است و بايد دانست كه ارزشمندترين منابع سازمان نيروي انساني است و مزيت رقابتي سازمانها، نيروي توانمند، متخصص و شايسته است.

وي رويكرد استراتژيك در برنامه ارزيابي عملكرد را مشاركت كاكنان معرفي كرد و افزود: بي شك بدون نيروي انساني شايسته، مسئوليت پذير، كارآمد و توانمند دستيابي به اهداف و اجراي همه جانبه برنامه هاي سازمان امكان پذير نخواهد بود و تنها در صورتي مي توان به اهداف نقطه گذاري شده دست يافت كه نيروهاي فرهيخته در اختيار داشته باشيم.

آقاي اكبريه بهبود عملكرد كاركنان را يك الزام و ضرورت استراتژيك دانست و در ادامه با اشاره به اهميت اين مبحث در يك سازمان خاطرنشان كرد: نتيجه عملكرد خوب و انجام تمام برنامه ها بهره وري، ارتقاء كيفيت، مشتري مداري و سودآوري است.

مديرمنابع انساني شركت پاكسان در ادامه مباحث خود و طرح اين پرسش كه عملكرد چيست؟ گفت: انجام وظايفي كه به يك كارمند محول شده و مقايسه نتايج به دست آمده با انتظارات در حقيقت عملكرد فرد است كه مي تواند نشان دهد كه يك كارمند در جايگاهي كه قرار گرفته تا چه اندازه توانسته موفق و مطابق انتظارات عمل كند.

اين مسئول كه در جلسه اي با حضور سرپرستان واحدهاي گوناگون شركت پاكسان سخن مي گفت در ادامه با اشاره به نحوه سنجش و ارزيابي كاركنان بخشهاي مختلف افزود: در فواصل معين بايد عملكرد هر فرد مورد ارزيابي قرار گيرد تا نحوه فعاليت آنها به طور رسمي سنجيده شود.

وي مطابقت ارزيابي و عملكرد با الگوهاي ترسيم شده توسط منابع انساني را بسيار مهم خواند و يادآور شد: به كارگيري سيستم يا روشي مناسب براي سنجش ميزان عملكرد نيروي انساني مي تواند برداشتهاي ما از نحوه فعاليت هر فرد را منطقي و به واقعيت نزديك كند.

شايان ذكر است در پايان اين گردهمايي، جلسه پرسش و پاسخ حاضران با سخنران نيز برگزار شد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی