امروز یکشنبه ، ۹۹/۳/۱۸ - ۰۶:۵۳

مدير فنآوري اطلاعات شرکت پاکسان اعلام كرد:

ERPگامي مهم درتسهيل كسب مزيت رقابتي براي پاكسان است

پايگاه خبري تحليلي پاکسان نيوز: برایERP (برنامه ريزي منابع سازمان) تعاریف متعددی توسط صاحبنظران و كارشناسان ارائه گرديده است. ERP به طور کلي  یک مفهوم وسيع و پيچيده است که تمام فرايندهاي مختلف سازمان و همچنين گردش جريان اطلاعات را به بصورت یکپارچه در یک بسته نرم افزاري ، مديريت مينمايد. يكي از شاخص­هاي كليدي ERP‌برخورداري از تجارب برتر (Best Practice) فرآيندها در يك سازمان ميباشد. همين مفاهيم گوياي اهميت اين برنامه و تاثيرات غيرقابل انکار آن در سازمان مي باشد.باتوجه به آنچه در خصوص اهميت اين برنامه گفته شد و اينکه ERP محصول شركت اوراكل يعني E-Business Suite در شرکت پاکسان اجرايي شده با آقاي محمد گودرزي مدير فنآوري اطلاعات شركت پاكسان در خصوص ابعاد گوناگون ERP محصول شركت اوراكل به گفتگو نشستيم. آنچه مي خوانيد حاصل اين گفت و شنود است.

به صورت کلي، ERP چيست و چه مزيتي نسبت به سيستمهاي مشابه دارد؟

سازمان­ها براساس رويكردهاي مختلفي سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات خود را جاريسازي كرده اند. يكي از راه حل هاي مبتني بر شاخص‌های فرايندگرايی- تغييرپذيری- توسعه‌پذيری- انطباق‌پذيری- ظرفيت‌سنجی و برنامه‌ريزی در سازمان ها ، ERP مي باشد.اين راه حل در دنيا بسيار مورد توجه سازمان ها قرارگرفته و بسياري از شرکتهاي تراز اول جهان از آن استفاده مي کنند.

ويژگي فرايندگرايي ، جامعيت و يكپارچگي اطلاعات و استفاده از تجارب برتر اين سيستم را از ساير سيستمهاي مبتني برفناوري اطلاعات متمايز کرده است.

 

ERP چگونه روي موفقيت يک سازمان تاثيرگذار است؟

بايد يادآور شد که هدف سازمان­ها استفاده از اين سيستم ها در راستاي مديريت منابع و افزايش بهره­وري ميباشد. اگر يک سازمان ERP را به صورت صحيح اجرا کند به يک سازمان چابک تبديل مي­شود و اين سبب كسب يك مزيت رقابتي در بازارها خواهد بود. با اين رويكرد سازمان­هاي ميتوانند در شرايط پيچيده براي چالش­هاي كسب و كار ، موثرتر و مطلوب­تر تصميم گيري كنند و همين سبب بهبود عملكرد و سودآوري سازمان مي ­شود.

 

اجرا و پياده سازي ERP محصول اوراكل از چه زماني در شرکت پاکسان آغاز شد؟

امضاي قرارداد پياده سازي اين سيستم در شرکت پاکسان، به سال 86 باز مي­گردد که با توجه به نياز مديريت مجموعه به سيستم­هاي اطلاعاتي ، به بررسي راه­حل­هاي برتـــــــر پرداختند و نهايتا محصول شركت اوراكل يعني E-business Suite انتخاب گرديد. در سال 88 اين سيستم در شرکت گلتاش و در سال 90 نيز در شرکت پاکسان و به دنبال آن ساينا اجرايي و عملياتي شد.

 

اجراي اين سيستم در مجموعه پاکسان تا چه اندازه موفقيت آميز بوده و توانسته دستيابي به برنامه هاي مدنظر را فراهم کند؟

به اعتقاد منERP زماني مي تواند به معيارهاي موردنظر دست يابد كه به طور کامل در اين مجموعه جاريسازي شود. اجراي سيستم ERP شركت اوراكل در شرکت پاکسان اگرچه چند سالي از آن مي­گذرد اما از انجاييكه كليه ماجول هاي آن پپاده سازي نگرديده ، هنوز تاثير مورد انتظار خود را بر سازمان پاكسان نگذا شته است. با اجرايي نمودن دقيق تمام ماژولهاي اين سيستم مي­توان همه فرآيندهاي كليدي كسب و كار در سازمان ، از برنامه ريزي توليد و تامين مواد اوليه تا زماني که محصول نهايي به دست مصرف کننده مي رسد را مديريت کرد. با اجرايي نمودن کامل اين سيستم، چنانچه فروشنده کوچکترين تغييري در فرآيند خود در سيستم ايجاد کند تمامي فرايندهاي مرتبط در مجموعه متوجه تغيير شده و مي توانند به موقع عکس العملهاي مناسب و متناسب با آن را اعمال و به صورت لحظه اي خود را با آن به روز كنند.

 

ERP در کاهش هزينه ها خصوصا در بخش توليد چه نقشي را مي تواند ايفا کند و چگونه مي تواند بر روي بهره وري تاثيرگذار باشد؟

در حقيقت بهره وري ستاده به داده است. اگر بخواهيم از اين منظر به سيستم ERP نگاه کنيم نميتوان تاثير اين راه حل جامع بر خروجي مورد انتظار سازمان براساس ورودهاي از قبل برنامه­ريزي شده ، را ناديده گرفت . بايد يادآور شد که هيچگاه اطلاعات سازمان از فعاليت­هاي آن سازمان مجزا نيستند. زماني که بين فرايندهاي يک سازمان انسجام و يكپارچگي وجود داشته باشد و گردش اطلاعات به شکل متوازن صورت بگيرد درنهايت بهره وري سازمان در حد مطلوب خود خواهد بود و باعث مي شود سازمان در مسير چابكي گام حركت كند.

 

چه زماني توانمندي هايي که ERP به سازمان مي بخشد ملموس خواهد بود؟

اگر سيستم ERP به صورت کامل اجرا شود روي مزيت رقابتي و بهره­وري سازمان تاثيرگذار خواهد بود. در حال حاضر هنوز بخش­هاي از ماژولهايي که در سازمان پياده شده به صورت کامل استفاده نمي شود و يا برخي از ماژولهاي مهم و كليدي هنوز پياده سازي نگرديده است. با فرهنگ سازي ،آموزش و...مي توان مشارکت را در سازمان افزايش داد و زمينه اجرايي شدن ساير ماژولها را فراهم کرد. در صورتي که اين قسمتها تکميل و اجرايي شود نقشERP در سازمان محسوس­تر، ملموس­تر و تاثيرگذارتر خواهد بود.

 

در بحث آموزشERP در مجموعه پاکسان تاکنون چه اقداماتي صورت گرفته است؟

آموزش از مهم­ترين قسمت هاي پياده سازي سيستم­هايي در اين ابعاد تكنولوژي ميباشد. آموزش به تغيير نگرش سازمان به اينگونه محصولات كمك نموده و مسير پذيرش تغيير با استفاده از اينگونه سيستم­ها در سازمان كه بسيار حائز اهميت ميباشد، را تسهيل مي كند. در اين راستا با برنامه ريزي­هاي لازم سعي گرديده به كاركنان جديد آموزش­هاي لازم منتقل گرديده و همچنين در صورت مشاهده موارد مورد نياز در ارتباط با كاركنان فعلي اين مهم صورت گيرد.

 

نقش ERP در صنايع شوینده چيست؟ آيا شرکتهاي زيادي از اين سيستم استفاده مي کنند؟

تعداد شرکتهايي که در ايران از راه حل ERP استفاده مي کنند زياد نيستند. شايد تعداد اين شرکتهايي كه اين سيستم را به صورت موفق پياده سازي كرده باشند كمتر از 50 شركت باشد. بي شک استفاده مطلوب از اين سيستم در مجموعه پاکسان به دليل گردش يکپارچه جريان اطلاعات ما را از يک برتري قابل توجهي برخوردار مي کند. استفاده از همه ابعاد اين سيستم براي دستيابي به اهداف، کار چندان ساده­اي نيست. بايد توسعه­اش دهيم، به روز نگهداری کنیم و تمام امکاناتي که اين سيستم دارد را پياده سازي کنيم تا بتوانيم به همه اهداف موردنظر از پياده سازي آن دست پيدا كنيم.

 

آيا E-Business suite اوراكل محدوديت هايي دارد؟

اينگونه سيستم ها از انجائيكه پيوسته در حال بروزرساني و توسعه خود ميباشند ، محدوديت هاي احتمالي در يك فرايند در حداقل زمان بازنگري و اصلاح ميگردد. وقتي وارد سايت اوراکل (پايگاه ارائه دهنده اين محصول) مي شويد يکي از دسته بندي هاي سايت ارايه راه حل ها براي صنايع مختلف و رويكردهاي متفاوت ميباشد. ويژگي ماجولار بودن از امتيازهاي غيرقابل اجتناب محصول ميباشد كه امكان راه اندازي محصول با تعداد محدود زيرسيستم ها و براساس نياز سازمان را امكان پذير مي سازد.

 

با توجه به گستردگي ماژولها و پيچيدگي هايي که براي آن ذکر کرديد آيا تخصص به روز رساني و اجراي همه ابعاد ERP در پرسنل پاکسان وجود دارد؟

E-Buisiness suite شركت اوراكل در پاکسان در سال 90 پياده سازي گرديد . از آنجائيكه شركت پيمانكار در روند ارائه خدمات ضعيف گرديد، واحد فناوري اطلاعات با افزايش توان تخصصي خود و همچنين كسب تجربه در اين زمينه، مديريت و پشتيباني اين محصول را در دستور كار خود قرار داد ، كه انصافا در اين زمينه بسيار موفق عمل كرده اند. اين اقدام ضمن حركت به سمت افزايش بهره وري ، هزينه هاي جاري شرکت را نيز به ميزان قابل توجهي در اين زمينه کاهش مي دهد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی