امروز جمعه ، ۹۹/۳/۱۶ - ۲۱:۰۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان با حضور سهامدارن چهارشنبه 29 بهمن ماه سال جاري در محل پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد.

در اين جلسه سود نقدی مصوب در این مجمع 65 تومان معادل 72٪ سود تحقق یافته در سال جاری اعلام شد.

مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام

شركت پاكسان (سهامي عام)

مورخ 1393/11/29

پيرو دعوتنامه منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره 26087 مورخ 18/11/1393 صفحه پنج و سايت رسمي پاكسان به تاريخ 19/11/1393 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پاكسان ( سهامي عام ) در ساعت 9 صـبح روز چهار شـنبه مـــورخ 29/11/1393 در محل سالن كاسپين پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران – بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی با نام و ياد خداوند منان و تلاوت آياتي از كلام ا … مجيد و بـا حضــور 58/79درصد سهامداران و نمايندگان محترم صاحبان سهام ( بشرح ليست پيوست) ، و اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني شركت و نماينده سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشكيل و پس از احراز حد نصاب قانوني ، برطبق مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت ، نسبت به انتخاب هيئت رئيسه مجمع اقدام و در نتيجه اعضاي هيئت رئيسه مجمع بشرح زير انتخاب گرديدند:

1 – آقاي حميد مقيم زاده                        به عنوان رئيس مجمع                

2 – آقاي غلامرضا زماني فرد                  به عنوان ناظر                                                 

3 -خانم سميه كلبري                              به عنوان ناظر                                             

4 – آقاي هوشنگ بالازاده نيري              به عنوان دبير مجمع                   

پس از انتخاب هيئت رئيسه و رسميت يافتن جلسه ،   دستور جلسه توسط دبير مجمع بشرح زير قرائت گرديد:

1 – ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل درخصوص عملكرد و صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30/09/1393

2 – اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي شركت شامل ترازنامه در تاريخ 30/09/1393 صورت سود و زيان و صورت وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 30/09/1393

3 – انتخاب بازرس قانوني و حسابرس

4 – تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

5 – انتخاب اعضاء هيئت مديره

6 – ساير موارديكه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .

آنگاه مجمع وارد دستور جلسه شد . ابتدا گزارش هيئت مديره در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 30/09/1393 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات لازم ، تصميمات زير را با اكثريت آرا اتخاذ نمود:

1- صورتهاي مالي شركت مشتمل بر ترازنامه مورخ 30/09/1393 ، صورت سود و زيان و صورت وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مذكور مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از سود قابل تقسيم و تخصيص مبلغ 351،000 ميليون ريال ( هر سهم مبلغ 650 )با رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقي مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالي بعد منظور شود.

2- موسسه حسابرسی آزموده كاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسي ره بين به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و مجمع اختیار عقد قرار داد و پرداخت حق الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود .

3- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

4- اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره شركت براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

اعضاء اصلي :                                         

- شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر ( سهامي خاص )

- شركت صنايع بهداشتي ساينا ( سهامي خاص )

- شركت مديريت ياران توسعه بهشهر ( سهامي خاص )

- شركت مرواريد هامون ( سهامي خاص )

- شركت گلتاش ( سهامي عام )                              

اعضا ء علي البدل :

- شركت سرمايه گذاري توسعه ملي ( سهامي عام ) - شركت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر ( سهامي خاص )

با توجـه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضاي هیئت مدیره ، کارکنان شرکت و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت و ذکر صلوات در ساعت 11خاتمه یافت .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی