امروز پنجشنبه ، ۹۹/۳/۱۵ - ۰۰:۳۳

همايش مفاهمه استراتژي با هدف تقويت مديريت استراتژيك مطرح شد؛

پاكسان بايد"پيشگام در ايران و خوشنام در منطقه"باشد

همايش مفاهمه استراتژي پاكسان با هدف تقويت مديريت استراتژيك در سازمان ويژه كارشناسان برگزار شد.

همايش مفاهمه استراتژي پاكسان با هدف تقويت مديريت استراتژيك در سازمان ويژه كارشناسان به همت واحد منابع انساني شركت پاكسان جهت كارمندان در بعد كارشناسي در سالن همايشهاي واحد تحقيقات وزارت نفت برگزار شد.

در اين همايش مهندس نويد رضوي مدير واحد برنامه ريزي و مطالعات راهبردي شركت پاكسان به عنوان اولين سخنران ضمن تبيين اهداف و برنامه هاي شركت پاكسان گفت: نقشي كه واحد برنامه ريزي و مطالعات استراتژي به عهده دارد با واحد برنامه ريزي متفاوت است و مفاهيم آن كلان است.

وي رصد بازار، فعاليت رقبا، تقميم سازي و... را از از برنامه هاي اين واحد معرفي كرد و در ادامه ضمن تشريح سازوكارهاي استراتژي در بعد تصميم گيري مديريت افزود: چون ما به عنوان چرخ دنده هاي يك مجموعه مشغول به كار هستيم نمي توانيم نگاهي از بيرون به توليد و عرصه هاي مرتبط با آن داشته باشيم لذا واحد استراتژي اين عمل را انجام مي دهد و با ايجاد برنامه و نقطه گذاري اهداف تصميم گيري براي مديران و كارشناسان را آسان مي كند.

رضوي سپس با اشاره به جايگاه شركت پاكسان از لحاظ تاريخچه و قدمت و جايگاه امروزي آن در ميان ساير شركتهاي توليد كننده مواد شوينده در عرصه توليد گفت: همسو كردن اعضاي شركت با برنامه هاي استراتژي مدون از برنامه هايي است كه بايد در شركت پاكسان با برنامه ريزي هايي كه انجام شده دنبال شود تا به اهداف مورد نظرمان برسيم.

 

نيروي انساني سرمايه هاي شركت پاكسان

سخنران ديگر اين همايش آقاي صادق پور مشاور واحد استراتژي شركت پاكسان بود كه در بحث جايگاه سرمايه انساني و شايستگي هاي استراتژيك در سازمان سخناني را در جمع كارشناسان پاكسان بيان كرد.

صادق پور واحد منابع انساني را نه تنها در توانمند سازي و افزايش دانش و مهارت ويژه در كاركنان دخيل دانست بلكه در ادامه گفت: اين واحد بايد در ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي سازمان سهيم بوده و قادر باشند تا خود را با فشارهاي متغير محيطي وفق دهند.

وي سپس با اشاره به توانمندي هاي شركت پاكسان در بعد منابع انساني و سرمايه هاي اصلي شركت افزود: توسعه منابع انساني در عصر كنوني به لحاظ شرايط خاص زماني يكي از وظايف اجتناب ناپذير سازمانها و موسسات محسوب مي شود.

اين كارشناس مسائل استراتژي اثر بخشي در بعد منابع انساني را كار ساده اي ندانست و گفت: اهداف بلند مدت و كوتاه مدت در منابع انساني نبايد فداي همديگر شوند و اين مهم با توجه به برنامه هاي استراتژي  فراهم مي شود كه بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد.

 

برنامه استراتژي بايد خود را به روز رساني كند

در ادامه هايش مفاهمه استراتژي پاكسان با هدف تقويت مديريت استراتژيك آقاي خاجي به عنوان سخنران به پشت تريبون آمد و در خصوص مسائل استراتژي در پاكسان گفت: برنامه استراتژي يك سازمان و اجراي همه جانبه آن به فعاليت و نحوه عملكرد تك تك افراد در سازمان  باز مي گردد.

وي سپس به مدل BSCدر اجراي برنامه هاي استراتژي در سازمانها اشاره كرد و در ادامه افزود: تطابق با زمان و موقعيتهاي مختلف و تغير پذيري از ديگر برنامه هاي استراتژي است كه مي تواند در يك سازمان اجرايي شود.

خاجي سپس با ذكر مسائلي سخنانش را اينگونه ادامه داد كه: استراتژي ها را بررسي مي كنيم تا بتوانيم خود را با تغيرات تطابق دهيم مثلاً صنعت شوينده يك صنعت آب بر است با توجه به مشكلات موجود در فاز آبي كشور مسائل استراتژي را بايد بر اين مبنا برنامه ريزي كنيم كه كمتر به اين ماده احتياج داشته باشد و براي اين منظور بايد استراتژي را منطبق با آن تغيير دهيم.

 

در يك مجموعه هماهنگ بايد بردارهاي هم جهت باشند

در پايان اين همايش مهندس رضوي جهت جمع بندي مسائل مطرح شده در بخشي از سخنان خود با اشاره به عدم ثبات مديريتي كه مورد انتقاد خانواده پاكسان بود گفت: تلاش مي كنيم مباحث مهندسي را جايگزين تصميمات سليقه اي و سياسي كنيم.

وي يادآور شد: استراتژي از بدنه سازمان شكل مي گيرد و بالا مي رود و در لايه هاي بالاتر آنچه كه در لايه هاي كارشناسي شكل گرفته جهت ابلاغ منتشر مي شود.

وي در خاتمه با اشاره به اينكه همه كساني كه در يك مجموعه كار مي كنند حكم بردارهايي را دارند كه بايد در يك جهت حركت كنند افزود: ماموريت شركت پاكسان و بايد همه در چهار چوب آن حركت كنيم اين است كه "پيشگام در ايران و خوشنام در منطقه"  باشيم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی