امروز یکشنبه ، ۹۸/۱۰/۲۹ - ۰۲:۰۲
به گزارش پاكسان نيوز، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش ( سهامی عام ) رأس ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1393.11.26 درمحل پژوهشکده صنعت نفت با حضور بیش از 90 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش ( سهامی عام ) رأس ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1393.11.26 درمحل پژوهشکده صنعت نفت با حضور بیش از 90 درصد سهامداران برگزار شد.

گلتاش
 

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای مقیم زاده به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان بالازاده و امیر حسینی و به دبیری آقای همدانی تشکیل شد.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم جناب آقای همدانی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

 
 1. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393.09.30
 2. تقسیم 1600 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3. انتخاب موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل
 4. انتخاب روزنامه اطلاعات و نسل فردای اصفهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
 
 
گلتاش
 
 

گزیده اطلاعات شرکت

 
گلتاش
 

پیام هیئت مدیره

ایزد منان را سپاسگزاریم که یکسال دیگر توفیق خدمتگزاري را به ما ارزانی داشت وامیدواریم نتیجه تلاش یکساله هیات مدیره ، مدیران ، روسا و کارکنان شریف شرکت گلتاش مورد رضایت پروردگار یکتا و شما سهامداران محترم قرار گیرد .

در سالی که گذشت گرچه وضعیت اقتصادي کشور نسبت به سالهاي قبل از ثبات بیشتري برخوردار بود و مشکلاتی نظیر نوسان قیمت ارز و برخی از تحریم ها رو به کاهش گذاشت لیکن ثبات قیمت فروش محصولات علیرغم افزایش بخشی از هزینه هاي تولید ، حضور فزاینده رقباي خارجی در بازار داخل و ضرورت افزایش بودجه تبلیغات و تخفیفات فروش براي حفظ و ارتقاء سهم بازار از چالش هاي مهم پیش رو بوده است .

با این وجود ، به لطف پروردگار و به مدد تلاش بی دریغ تمامی مدیران ، روسا ، کارشناسان متخصص و کارگران دلسوز و متعهد ، شرکت توانست با استفاده بهینه و افزایش بهرهوري منابع تولید ( سرمایه ، انرژي ، مواد اولیه و نیروي کار ) و اصلاح فرآیندهاي تولید و استفاده حداکثري از ظرفیتهاي تولید ایجاد شده در سنوات قبل به نتایج مطلوبی دست یابد . همچنین بهبود مستمر در کیفیت محصولات فعلی و خلق محصولات جدید ، همچون سالهاي گذشته یکی از مهم ترین اهداف شرکت دراین سال بوده که در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت .

در سال مالی مورد گزارش ضمن ارتقاء اغلب شاخص هاي بهره وري ،میزان تولید با ( 8.9 ) درصد افزایش به مقدار 45234 تن رسید و مبلغ فروش خالص با ( 11.7 ) درصد افزایش از مرز 1941 میلیارد ریال گذشت .

در پایان با ارج نهادن به تلاش مجددانه و دلسوزانه تمامی همکارانمان در سطوح مختلف به عنوان مهم ترین سرمایه شرکت از درگاه ایزد منان تندرستی و توفیق همگان را خواستاریم.

گلتاش
 
 

تاریخچه

شرکت در تاریخ 1361/5/10 تحت شماره 3601 در اداره ثبت شرکتهاي اصفهان به ثبت ر سید و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/10/20 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید . شرکت گلتاش در مورخه 1379/11/24 درهیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بطور م شروط پذیرفته شد و درتاریخ 1380/4/16 اولین معامله برروي سهام این شرکت با نرخ 4,221 ریال انجام گرفت.

 

موضوع شرکت

مو ضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اسا سنامه تولید و تهیه انواع مواد و مح صولات شوینده و پاك کننده بهدا شتی و آرایشی و مواد صنعتی مرتبط ، انجام کلیه امور خدمات بازرگانی و انجام امور صادرات و واردات کالاهاي موضوع شرکت ، سرمایه گذاري در سایر شرکتها و ایجاد شــرکتهاي جدید، انجام امور مربوط به تامین مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شــرکت و همچنین انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی است . به موجب پروانه بهره برداري شماره 49983 مورخ 27 مهرماه 1392 صادره توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ظرفیت تولیدي شرکت به میزان 57.380 تن می باشد.

در حال حاضرشرکت گلتاش ( سهامی عام ) با تولید حدود 45.2 هزار تن محصولات بهداشتی جزء بزرگترین تولیدکنندگان محصولات شوینده , بهداشتی و آرایشی کشور محسوب می شود . ظرفیت هاي تولیدي مصوب شرکت با عنایت به آخرین اصلاحیه وزارت محترم صنعت ،معدن و تجارت به اين شرح است:

 

گلتاش

 

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ سی میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 200 میلیارد ریال (شامل تعداد 200 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1393/9/30 افزایش یافته است.

 

گلتاش

 

همچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از 1 درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1393/9/30 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

 

گلتاش

 

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ 1380/04/02 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه مواد شیمیایی با نماد شگل پذیرفته شده و سهام آن براي اولین بار در تاریخ 1380/04/16مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

 

گلتاش

 

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد واقعی هر سهم و عملکرد واقعی آن

اطلاعات مربوط به پیشبینی درآمد هر سـهم شـرکت براي سـال مالی منتهی به 1393/9/30 و عملکرد واقعی آن به شـرح زیر بوده است:

 

گلتاش

 

امتیازات شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار

وضعیت رتبه بندي شرکت بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح جدول زیر بوده است :

 

گلتاش

 

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت مواد شیمیایی فعالیت میکند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاري نسبت به سال قبل 5 درصد میباشد که اهم دلایل آن عبارت است از تغییر ترکیب فروش و توسعه بازار فروش محصولات ، شرکت گلتاش در بین شرکتهاي فعال این صنعت با حجم فروشی معادل مبلغ 1.942میلیارد ریال در گروه هاي محصولی شامپو ، خمیردندان ، مایع دستشویی و صابون به ترتیب در رده 4 ، 1 ، 4 و1 قرار دارد ( رتبه صــابون مربوط به دو شــرکت پاکســان و گلتاش می باشــد که 25 درصــد در گلتاش تولید می گردد ) . همچنین سهم مقداري (بر حسب تن) فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

 

گلتاش

 

این شــرکت از نظر وضــعیت تکنولوژي در تولید خمیردندان مجهزترین ، صــابون و شــامپو جزء شــرکتهاي برتر و در تولید مایع دستشویی و مواد اولیه در رتبه سوم کشور قرار دارد .

 

فروش

مقدار مبلغ فروش در چهار سال اخیر

گلتاش

 

گلتاش

 

تولید

روند تولید محصولات شرکت در چهار سال اخیر و در مقایسه با بودجه سال آتی به شرح مندرج در جدول زیر می باشد:

 

گلتاش

 

گلتاش

 
 

اهم پروژه های انجام شده طی سال جاری

 • ساخت سالن جدید واحد بسته بندي در کارخانه شماره 3 گلتاش و انتقال دستگاههاي بطري زنی به آن
 • خرید ، نصب و راه اندازي دستگاه جدید بطري پت ، بمنظور بالابردن ظرفیت تولید
 • ساخت قالبهاي جدید براي شروع به تولید بطري پت 625 گرمی
 • ایجاد تانک فارم جدید و مخازن ذخیره پالم جهت افزایش ذخیره سازي تا 1400 متر مکعب
 • بازسازي و آماده سازي ساختمان اداري در کارخانه شماره 2
 • اجراي اورهال سالیانه در نوروز 1393 و تعمیرات اساسی کلیه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
 • طراحی و ساخت یک عدد استخر ذخیره آب براي مواجهه روزهاي کم آبی با ظرفیت 700 متر مکعب در دو قسمت مجز
 • بالا بردن سطح اتوماسیون در واحدها و تجهیزات خطوط تولید و خرید تجهیزات تولید و بسته بندي
 • تکمیل محوطه سازي آرومکس در حدود 2000 متر مربع
 • تمام لوله کشی فضاي سبز از پساب تصفیه شده در کارخانه
 

لوح تقدیر های کسب شده در سال جاری

 • لوح تقدیر پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی ، سلولزي و تجهیزات وابسته
 • لوح تقدیر صنعت نمونه سال
 • دریافت لوح تقدیر جایزه ملی کیفیت از سوي سازمان غذا و دارو
 • جایزه تعالی سازمانی از سوي وزارت صنایع
 • لوح سپاس در استمرار کیفیت فرآورده خمیردندان
 
 

برنامه های آینده شرکت:

شرکت در سال 1392 مجوز طرح توسعه را با برآورد سرمایه گذاري 135 میلیارد ریال براي تولید ادوات بسته بندي مورد نیاز محصولات . تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز ، بهینه سازي خطوط تولید ، ایجاد ظرفیت هاي لازم و تولید محصولات آرایشی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت اخذ نموده . با توجه به برنامه زمانبندي طرح فوق پروژه هاي مربوطه به مرور از سال 1392 تا پایان سال 1394 اجرا و به بهره برداري می رسند که در این صورت ضمن افزایش بهره وري ، توان رقابتی شرکت نیز افزایش یافته و گروه محصولات بهداشتی نیز به تولید شرکت اضافه خواهد شد .

 
 

ترازنامه

 

گلتاش

 

صورت سود و زیان

 

گلتاش

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی